BONUSURI ANGAJATI NEIMPOZABILE VALABILE IN 2022

Majoritatea angajatorilor doresc sa acorde angajatiilor pe langa salariu si alte bonusuri, dar la care, daca este posibil, sa nu se plateasca impozite si contributii sociale.

Sa vedem in continuare ce se poate acorda, conform legii, fara alte costuri suplimentare:
1. ajutoare de inmormantare pentru salariat sau pentru membrii familiei acestuia, daca exista clauze in contractul de munca!;
2. ajutoare pentru bolile grave şi incurabile, doar pentru salariati;
3. ajutoarele pentru dispozitive medicale pentru salariati, conform cu indicatiile medicului de medicina muncii!;
4. ajutoarele pentru nastere/adoptie, doar pentru salariati;
5. ajutoarele pentru pierderi produse în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, doar pentru salariati;
6. veniturile reprezentând cadouri în bani si/sau în natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora;
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat şi cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului şi a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 300 lei.
Limita de 300 lei se aplica separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecare angajat şi pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar şi în cazul în care parintii lucreaza la acelasi angajator. Partea care depăşeşte limita de 300 lei reprezintă venit impozabil din salarii.
In concluzie se pot acorda cadouri in bani sau tichete cadou, pana in limita a 300lei/salariat, astfel:
– de Craciun si de Paste – tuturor salariatiilor si copiilor minori ai acestora;
– de 1Iunie – copiilor minori ai salariatiilor;
– de 8Martie – femeilor salariate.
7. contravaloarea transportului la şi de la locul de munca al salariatului, numai daca nu exista mijloace de transport in comun;
8. contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de munca!, in masura in care valoarea totala nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut din anul in care se acorda.
Practic se poate deconta concediul de odihna in tara si strainatate pentru salariati si pentru sot/sotie, copiii minori ai salariatului. Aceasta clauza trebuie mentionata in contractul de munca.
Trebuie sa existe o politica scrisa a societatii prin care sa se detalieze in ce conditii se poate deconta concediul de odihna al salariatiilor : criterii de performanta, functie, …
Se fixeaza prin politica firmei o suma care poate fi decontata salariatiilor. Suma poate sa fie variabila in functie de criteriile fixate prin politica, dar sa nu depasasca salariul mediu brut pe tara valabil in anul in care se acorda. Daca suma acordata depaseste salariul mediu brut pe tara din anul respectiv, diferenta va fi impozitata cu toate contributiile si impozitul pe venit aferente salariului!
Atentie! Se pot deconta servicii turistice sau de tratament.
Prin servicii turistice se intelege acele servicii oferite de agentiile de turism, adica combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintreruptă a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume:
a) transport;
b) cazare;
c) alte servicii, fară legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.
In concluzie se va putea deconta o factura de servicii turistice emisa de o agentie de turism.
Salariatul aduce din concediu spre decontare : factura de servicii turistice emisa de o agentie de turism. Aceasta factura nu se solicita pe firma ci este pe numele salariatului. Salariatul intocmeste un decont si atasaza factura ca dovada ca a achizitionat servicii turistice. Societatea ii deconteaza costurile in limita sumei fixate, dar nu mai mult decat totalul facturii atasate de salariat la decont.
Bineinteles ca salariatul in perioada respectiva figureaza in concediu de odihna pe statul de salarii.
Se pot acorda si vouchere de vacanta, dar aceste vouchere pot fi folosite in concediu de odihna doar pe teritoriul Romaniei si la cei care accepta plata serviciilor turistice prin acest sistem.
9. costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice efectuate, precum şi utilizarea autoturismului de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
10. contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat în vederea utilizării lor în timpul procesului muncii pentru a-i proteja îmbrăcămintea şi încălţămintea;
11. Tichete de masa, tichete culturale si tichete de cresa.
12. Asigurare voluntara de sanatate in limita a 400 euro/salariat/an;
13. Pensie facultativa in limita a 400 euro/salariat/an;
14. Servicii medicale sub forma de abonament la o clinica privata in limita a 400 euro/salariat/an;
15. Cursuri de formare profesionala pentru salariati.
16. Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati în regim de telemuncă pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii îşi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca! sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate in regim de telemunca. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
17. Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/platitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID – 19, din initiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, in scopul depistării si prevenirii raspandirii coronavirusului SARS – CoV – 2, pentru asigurarea desfasurarii activitatii în conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada instituirii starii de urgentă sau de alerta, potrivit legii.
18. Acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajaţilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor care pun în pericol sanatatea angajatilor si cea publică.
De exemplu aici am putea incadra vaccinul anti-gripal.

MODIFICARE LEGE PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE REPARTIZAREA PROFITULUI UNEI SOCIETATI COMERCIALE
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *