IMPOZITUL PE CLADIRI DETINUTE DE PERSOANE FIZICE – DE LA 01.01.2023

Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale ( in care locuiesc persoane, nu sunt sedii de societati )
“ Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile – anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”
Pana la 31.12.2022 impozitul trebuia sa se situeze intre 0.08% – 0.2%. De la 01.01.2023 impozitul este de minim 0.1% si nu mai exista limita maxima, astfel incat lasa libertatea Consiliului local/ general al M. Bucuresti sa il stabileasca oricat.

“ Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor – anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.”
Pana la 31.12.2022 nu era insumat si terenul de sub cladire si existau niste tabele in functie de tipul constructie in baza carora se calcula valoarea cladirii.

“ În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”
Pe principiul luam in calcul valoarea cea mai mare si pe aia o impozitam!

Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale ( cladiri ocupate in intregime de societati )
“ Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile – anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti”

Pana la 31.12.2022 impozitul trebuia sa se situeze intre 0.2% – 1.3%. De la 01.01.2023 impozitul este de minim 0.5% si nu mai exista limita maxima, astfel incat lasa libertatea Consiliului local/ general al M. Bucuresti sa il stabileasca oricat.

“ Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor – anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.”

Pana la 31.12.2022 nu era insumat si terenul de sub cladire si existau niste tabele in functie de tipul constructie in baza carora se calcula valoarea cladirii.

“ În situaţia în care valoarea din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”

Pe principiul luam in calcul valoarea cea mai mare si pe aceea o impozitam!

“ În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei de 0.5%.”

Era si pana la 31.12.2022 dar trebuia sa ti minte ca din 5 in 5 ani sa faci evaluare cu ajutorul unui evaluator ANEVAR. Ce au modificat acum este un lucru bun, deoarece macar te instinteaza ca sa ai timp sa faci evaluarea, iar daca nu te instinteaza se aplica impozitul ca si cum ai avea raport de evaluare.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială ( cladirea este ocupata partial de propietar, partial de societate )

“ Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ – teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale.
În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local.”

Pana la 31.12.2022 impozitul se calcula in functie de suprafata ocupata de propietar si de societate, iar pentru asta se facea o declaratie pe proprie raspundere.
Daca propietarul nu depunea declaratia pe proprie raspundere, unde se identifica cat din spatiu este alocat persoanei fizice si cat societatii, impozitul era de 0.3%.
Daca la adresa respectiva era inregistrat un sediu social fara activitate, impozitul se calcula ca la peroanele fizice. Nu mai exista aceasta conditie!
A disparut conditia ca nu iti deduci utilitatile, deci platesti impozit la fel ca persoana fizica de la 22.12.2020!

CHIRIE IMOBIL IN 2023 – CE TREBUIE SA STIE PROPIETARUL
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *