MODIFICARE LEGE PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE

OUG nr. 130/2021 aduce multiple modificări la mai multe acte normative, printre care de mare interes este modificarea Legii nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale care stabilește că va fi considerată infracțiune neplata în termen de 60 de zile de la scadență a impozitelor stopate la sursă.
Începând cu 01 martie 2022, următoarea faptă este considerată infracțiune:
” Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.”
În Anexa la prezenta ordonanță sunt enumerate 19 categorii de impozite a căror neplată intră în sfera prezentei infracțiuni si anume:
– Impozitul pe dividende plătite către o persoană juridică română;
– Impozitul pe venitul din activități sportive, realizate în mod independent;
– Impozitul pe venitul din drepturi de autor;
– Impozitul pe venitul din salarii și venituri asimilate salariilor;
– Impozitul pe venitul din arendă;
– Impozitul pe venitul din dobânzi;
– Impozitul din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social (când se datorează);
– Impozitul pe venitul din dividende plătite persoanei fizice;
– Impozitul pe venitul din pensii;
– Impozitul pe venitul din premii și jocuri de noroc;
– Impozitul pe venitul din alte surse;
– Impozitul pe venitul obținut de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit;
– Impozitul pe venitul realizat de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderii;
– Impozitul pe venitul realizat de o persoană fizică din asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit specific;
– Contribuția la asigurările sociale;
– Contribuția la asigurările sociale de sănătate;
– Impozitul pe venitul obținut din România de nerezidenți, impozit cu reținere la sursă (în toate situațiile în care apare acest impozit);
– Impozitul pe venitul din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal;
– Contribuția la fondul pentru mediu.
Daca in cursul urmaririi penale sau a judecatii, prejudiciului este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda.
Daca prejudiciul este de pana la 50.000 euro, se aplica pedeapsa cu amenda.
Pedeapsa cu amenda nu se poate aplica daca faptuitorul a mai savarsit acelasi tip de infractiune intr-un interval de 5 ani.

MODIFICARE TRATAMENT FISCAL SPONSORIZARI INCEPAND CU 01.01.2022 BONUSURI ANGAJATI NEIMPOZABILE VALABILE IN 2022
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *