REPARTIZAREA PROFITULUI UNEI SOCIETATI COMERCIALE

Cadrul legal: OMFP 1802/2014

Profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar.
Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre veniturile si cheltuielile exercitiului.
Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere.
Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
Aceste destinatii sunt:
– destinatiile prevazute expres de catre legislatie: rezerve legale;
Rezerva legala se calculeaza in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, dar nu mai mult de 20% din capitalul social varsat. Se constituie, conform legii, in primul an in care societatea are profit.
– destinatiile prevazute potrivit actului constitutiv: rezerve statutare;
Aceste rezerve sunt stabilite prin Actul Constitutiv al societatii comerciale, din profitul net. Aceste resurse au menirea de a asigura buna functionare a societatii sau alte destinatii stabilite prin Actul Constitutiv al entitatii.
– destinatiile hotarate de AGA: acordare de dividende, majorare capital social, alte rezerve;
– alte destinatii: acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.
Profitul poate ramane si nerepartizat, in vederea unei repartizari ulterioare decise de AGA.

BONUSURI ANGAJATI NEIMPOZABILE VALABILE IN 2022 ESALONARE DEBITE + ACCESORII, 12 LUNI FARA GARANTII
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *