SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI NERAMBURABILE, AFERENTE PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014 – 2020

Cadrul legal: OUG130/2020

Sprijinul financiar este destinat beneficiarilor a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-Cov-2 sau a caror activitate a fost interzisa sau ingradita prin ordonante militare in perioada starii de urgenta.
Acest sprijin financiar este un ajutor de stat si se poate acorda pana la 31.12.2020!
Organismul responsabil este Autoritatea de Management POC 2014-2020 si este organizată în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
Spijinul financiar este deocamdata in pregatire si se poate urmari la urmatorele link-uri:
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate
https://www.fonduri-structurale.ro/finantari-2020

In ce costa sprijinul financiar?

Ajutorul de stat consta in alocarea de fonduri nerambursabile pentru:
A. Microgranturi;
B. Granturi pentru capital de lucru
C. Granturi pentru investitii

Sa vedem in ce constau acestea.

A. Microgranturi

Bugetul alocat este de 100.000.000 euro.
Valoare = 2000 euro/beneficiar
Suma se acorda intr-o singura transa, prin banca, in baza unei cereri de finantare si a unui contract de acordare a ajutorului de stat.
Cererile de finantare depuse sunt selectate la finantare in ordinea depunerilor.
Microgranturile vor fi acordate in limita bugetului alocat!

Microgranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat catre urmatorii beneficiari:
1). intreprinderi mici si mijlocii care nu au detinut salariati la 31.12.2019 ( fac dovada prin situatiile financiare depuse );
2). PFA si ONG cu activitate economica in unul din domeniile din Anexa 1 la OUG;
3). PFA/CMI daca au fost implicate in transportul, echiparea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor cu Covid 19 si care nu au beneficiat de stimulent acordat in baza OUG 43/2020.

Conditii de acordare:
– beneficiarii mentionati la punctul 1 si 2: au desfasurat activitate economica cel putin un an calendaristic inainte de depunerea cererii de finantare;
– beneficiarii de la punctul 1 au obtinut in 2019 o CA > 5000 euro;
– beneficiarii mentionati la punctul 1, 2 si 3 isi mentin activitatea cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin.

Cum se acorda micrograntul:
– beneficiarul va depune o cerere de finantare;
– beneficiarul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care isi va asuma faptul ca micrograntul obtinut va fi utilizat in scopurile prevazute de OUG 130/2020.

Pentru ce pot utiliza beneficiarii suma primita:
– cheltuieli cu stocuri pentru activitatea curenta;
– datorii restante la furnizori;
– cheltuieli cu chiria;
– cheltuieli cu reparatiile pentru activitatea de baza ( exceptie cheltuieli de consultanta sau studii );
– cheltuieli privind echipamente de protectie medicala, dezinfectante pentru protectia impotriva raspandirii SARS-Cov–2;
– cheltuieli cu achizitia de obiecte de inventar si mijloace fixe pentru activitatea curenta;
– cheltuieli privind achizitia de echipame; utilaje, instalatii, etc necesare pentru reluarea activitatii curente;
– cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul de stat.

Cum justifica beneficiarul utilizarea micrograntul primit?
Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, la banca prin care a primit finantarea in termen de 90 de zile de la data la care micrograntul a fost transferat in contul bancar al acestuia. Nedepunerea acestui raport sau depunerea cu informatii lipsa ori completat necorespunzator determina demersuri pentru restituirea micrograntului.
Fondurile ramase neutilizate se vor returna in 30 de zile de la expirarea contractului de acordare a ajutorului de stat.

B. Granturi pentru capital de lucru

Bugetul alocat este de 350.000.000 euro, din care 42.500.000 euro este asigurata de beneficiari!
Alocarea acestui grant se acorda pe baza de cota procentuala din cifra de afaceri a anului 2019.
Granturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii a caror domeniu de activitate se afla in Anexa 2 a OUG 130/2020.
Aceste granturi se acorda si ONG-urilor dar care au activitate in domeniul invatamantului.
Cererile de finantare depuse sunt selectate la finantare in ordinea depunerilor.
Granturile vor fi acordate in limita bugetului alocat.

Valoarea granturilor care se acorda catre intreprinderi mici si mijlocii este:
– daca cifra de afaceri in 2019 a fost cuprinsa intre 5.000 si 13.500 euro = 2.000 euro;
– daca cifra de afaceri in 2019 a fost cuprinsa intre 13.501 si 1.000.000 euro = 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 150.000 euro;
– daca cifra de afaceri in 2019 a fost a fost peste 1.000.000 euro = 150.000 euro
Beneficiarii trebuie sa asigure o cofinantare de 15% din valoarea grantului solicitat!

Conditii de acordare:
– obtin certificat de situatii de urgenta emis de MEEMA;
– au inregistrat profit din exploatare in 2018 si 2019;
– dispun de fondurile necesare pentru cofinantare in valoare de 15% din valoarea grantului solicitat;
– mentin sau suplimenteaza numarul de angajati timp de minim 6 luni de la depunerea cererii de finantare.
!Certificatul de situatii de urgenta poate fi obtinut la cerere de la MEEMA in perioada 01.08 – 15.09.2020!

Cum se acorda grantul:
– beneficiarul va depune o cerere de finantare;
– beneficiarul va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care isi va asuma faptul ca grantul obtinut va fi utilizat in scopurile prevazute de OUG 130/2020 si ca in caz contrar va trebui sa il restituie impreuna cu plata accesoriilor.

Pentru ce pot utiliza beneficiarii suma primita:
– cheltuieli cu stocuri pentru activitatea curenta;
– datorii restante la furnizori;
-cheltuieli cu chiria;
– cheltuieli cu reparatiile pentru activitatea de baza ( exceptie cheltuieli de consultanta sau studii );
– cheltuieli privind echipamente de protectie medicala, dezinfectante pentru protectia impotriva raspandirii SARS-Cov–2;
– cheltuieli cu achizitia de obiecte de inventar si mijloace fixe pentru activitatea curenta;
– cheltuieli privind achizitia de echipame, utilaje, instalatii, etc, necesare pentru reluarea activitatii curente;
– cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul de stat.

Cum justifica beneficiarul utilizarea grantul primit?
Beneficiarul depune un raport de progres privind cheltuielile efectuate, la banca prin care a primit finantarea in termen de 180 de zile de la data la care grantul a fost transferat in contul bancar al acestuia. Nedepunerea acestui raport sau depunerea cu informatii lipsa ori completat necorespunzator determina demersuri pentru restituirea grantului.
Fondurile ramase neutilizate se vor returna in 30 de zile de la expirarea contractului de acordare a ajutorului de stat.

C. Granturi pentru investitii

Bugetul alocat este in valoare de 550.000.000 euro, din care contributia proprie a beneficiarilor este de 71.749.500 euro.
Granturile de investitii se acorda pe baza proiectului de investitii depus de beneficiar.
Beneficiarii trebuie sa asigure o cofinantare. Valoarea cofinantarii este:
– 15% din valoarea grantului pentru beneficiarii din zone mai putin dezvoltate;
– 30% din valoarea grantului pentru beneficiarii din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Valoarea granturilor este intre 50.000 euro si 200.000 euro per proiect depus de beneficiar.
Granturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii a caror domeniu de activitate se afla in Anexa 3 a OUG 130/2020.

Care sunt conditiile de acordare?
Beneficiarii:
– au avut activitate curenta ( de exploatare ) minimum un an inaintea depunerii cererii de finantare;
– au avut profit din exploatare cel putin in 2018 si 2019;
– se angajaza sa desfasoare activitatea din proiectul depus minim 3 ani dupa durata de implementare a proiectului;
– realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in proiect in primii 2 ani de activitate, iar diferenta in anul al 3-lea;
– se angajaza sa depuna dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investitiile la care se acorda grant.

Pentru ce pot utiliza beneficiarii suma primita?
Pentru investitii in:
– extinderea capacitatilor de productie si/sau de prestari servicii;
– realizarea de capacitati noi de productie si/sau de prestari servicii;
– reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie si/sau de prestari servicii.

Din granturile de investitii nu se finanteaza:
– servicii de consultanta sau studii;
– achizitia de sedii de birouri sau alte activitati destinate investitiilor imobiliare destinate inchirierii sau vanzarii;
– cheltuielile generate dupa punerea in functiune a proiectului

Lista domenilor de activitate eligibile este prevazuta in Anexa 3 la OUG130/2020.

MEEMA verifica indeplinirea indicatorilor pentru care s-a acordat ajutorul de stat.

BUNURI SAU SERVICII ACHIZITIONATE PE FIRMA IN INTERESUL PERSONAL AL ASOCIATILOR/ACTIONARILOR/ADMINISTRATORILOR Dividende distribuite de o companie romana asociatilor/actionarilor persoane fizice romane
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *