Dividende distribuite de o companie romana asociatilor/actionarilor persoane fizice romane

Cadrul legal: L31/1990, L82/1991, L227/2015, O1802/2014

Ce sunt dividendele?

Dividendele reprezinta dreptul asociatilor/actionarilor la profitul societatii pe care o detin.
Dividendele sunt calculate ca întreg si apoi se impart intre asociati/actionari în functie de proportia partilor sociale/actiunilor pe care le detin fiecare. De exemplu, în cazul în care un asociat/actionar detine 20% din partile sociale/actiunile companiei, acestea vor primi 20% din fiecare distribuire a dividendelor.

Cum se pot distribui dividendele?

1). Dividende din profitul anului precedent.
La sfarsitul anului, daca compania are profit, asociatii/actionarii decid repartizarea acestuia. Decizia se materializeaza intr-o Hotarare a asociatilor/actionarilor.
Profitul poate fi repartizat:
pentru majorarea capitalului social;
pentru acoperirea de pierderi din anii precedenti;
pentru rezerve legale;
pentru alte rezerve constituite de companie;
pentru dividende.
Asociatii/actionarii pot decide insa ca profitul sa ramana nerepartizat in vederea unei repartizari ulterioare pe una sau mai multe din destinatiile de mai sus.
In situatia in care asociatii/actionarii au decis la sfarsitul anului repartizarea profitului companiei la dividende, impozitul aferent se declara si plateste pana in 25 a lunii urmatoare ridicarii efective a dividendelor de catre asociati/actionari, calculat la valoarea dividendelor ridicate efectiv. Totusi, daca dividendele repartizate nu sunt ridicate deloc sau in intregime pana la finele anului, impozitul aferent trebuie declarat si platit in totalitate pana in 25ianuarie a anului urmator.

2). Dividende din profitul anilor precedenti
Asociatii/actionarii pot decide ca profitul sa ramana nerepartizat in vederea unei repartizari ulterioare si daca in viitor se doreste ridicarea de dividende asociatii/actionarii se intalnesc si decid acest lucru. Decizia este materializata printr-o Hotarare a asociatilor/actionarilor. In acest caz impozitul este declarat si platit pana in 25 a lunii urmatoare repartizarii si ridicarii efective a dividendelor de catre asociati/actionari.

3). Dividende din profitul anului curent
Daca in cursul anului compania are profit asociatii/actionarii pot decide trimestrial ca profitul obtinut sa poata fi repartizat la dividende, dar numai dupa acoperirea pierderilor din anii precedenti, daca exista.
Pentru a repartiza profitul anului curent la dividende compania trebuie sa:
inventarieze patrimoniul;
sa intocmeasca si depuna un bilant interimar.
In acest caz impozitul este declarat si platit pana in 25 a lunii urmatoare repartizarii si ridicarii efective a dividendelor de catre asociati/actionari.

Cum se taxează dividendele?

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut — asupra veniturilor din dividende distribuite.
O companie romana care plateste dividende catre o persoana fizica romana are obligatia sa retina la sursa impozitul de 5% asupra dividenului brut distribuit. Declararea si plata impozitului este în sarcina companiei.

Ce obligatii are asociatul/actionarul roman daca ridica dividende?

Daca in cursul unui an asociatul/actionarul roman cumuleaza venituri independente din mai multe surse, ca de exemplu: venituri din chirii, venituri din arenda, venituri din drepturi de autor, venituri din dividende, venituri din alte surse, etc, peste plafonul a 12 salarii minime pe economie din anul respectiv datoreaza CASS =10%*12 salarii minime pe economie.
Asociatul/actionarul are obligatia de a depune Declaratie Unica.
Plata CASS si data depunerii Declaratiei Unice se face in anul urmator, de regula pana la 15 martie, de catre asociat/actionar.

SPRIJIN FINANCIAR DIN FONDURI NERAMBURABILE, AFERENTE PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014 – 2020 CE ALEGEM? SUCURSALA SAU FILIALA?
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *