AJUTORUL ACORDAT DE STAT PENTRU SOMAJUL TEHNIC PE PERIOADA SITUATIEI DE URGENTA

1. Beneficiază angajatorii care se află în următoarele situații:
a) Întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență, in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei.
Spre exemplu, cei cu baruri si restaurante, saloane de infrumusetare, cluburi  de fitness, samd pentru care s-a emis Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020.
Angajatorii pot beneficia in acest caz de plata indemnizației pentru toti salariatii.
b) Reduc activitatea și nu au capacitatea financiară de a asigura plata tuturor salariilor.
In acest caz angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% din salariații lor.
Plata se va realiza pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că înregistrează o diminuare a încasărilor cu 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 SI că nu are capacitatea financiară de a plăti toți angajații. Adica, sunt doua conditii de indeplinit.
2. Indemnizatia de somaj tehnic suportata din bugetul asigurarilor de somaj este de 75% din salariul de baza lunar brut, plafonat insa la 75% din salariul de baza mediu brut pe tara.
Daca insa salariatul are salariu brut mai mare decat cel mediu brut pe economie, in opinia noastra restul de indemnizatie plus contributiile aferente se vor suporta de catre anagajator. Sustinem aceasta opinie deoarece Legea 31-Codul Muncii este superioara prevderilor unei ordonate (in cazul de fata, OUG 30) iar Codul Muncii prevede minim 75% din salariul brut efectiv.
Indemnizația este supusă impozitării pentru impozitul pe venit, CAS și CASS. Retinerea la sursa si plata acestora se face de catre angajator din indemnizațiile brute încasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă CAM.
3. Procedura pentru cazul a), incepand cu Martie:
-va trebui sa obtineti certificatul pentru situatii de urgenta tip albastru
-se suspenda CIM-urile pentru somaj tehnic pentru toti salariatii, in luna Martie. Atentie: inregistrarea in REGES se face cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in somaj.
– Certificatul se trimite pe email la agențiile de șomaj, însoțită de lista persoanelor beneficiare, folosind modelele-tip din anexe.
Certificatul+lista se depun in luna Aprilie pentru plata indemnizatiei din luna anterioara, Martie.
-Plata sumei  se face în baza documentelor depuse, în cel mult 30 zile de la data depunerii.
-Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale legate de venitul salariatilor este data de 25, inclusiv,  a lunii urmatoare celei pentru care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj (adica Aprilie, pentru luna Martie)
4. Procedura pentru cazul b):
-se suspenda CIM-urile pentru somaj tehnic pentru o parte din salariati de pana la 75% in luna Martie. Atentie: inregistrarea in REGES se face cu cel putin 1 zi inainte de intrarea in somaj.
– verificam la inceputul lui Aprilie daca incasarile lunii martie 2020 sunt mai mici cu 25% fata de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020. Daca da, ne calificam pentru suportarea indemnizatiei de catre  bugetul asigurarilor de somaj. Daca nu, suportam indemnizatia si contributiile din fonduri proprii, urmand sa facem aceasta verificare pentru a ne califica luna urmatoare, pana cand se finalizeaza starea de urgenta.
– cand ne calificam, Certificatul se trimite pe email la agențiile de șomaj, însoțită de lista persoanelor beneficiare, folosind modelele-tip din anexe.
Certificatul+lista se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.
-Plata sumei  se face în baza documentelor depuse, în cel mult 30 zile de la data depunerii.
-Termenul de plata si declarare a obligatiilor fiscale legate de venitul salariatilor este data de 25, inclusiv,  a lunii urmatoare celei pentru care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.

OBTINERE CERTIFICAT DE SITUATII DE URGENTA SINTEZA PRINCIPALELOR MASURI ECONOMICE PENTRU SPRIJINIREA ENTITATILOR IN CONTEXTUL SITUATIEI PROVOCATE DE COVID - 19
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *