SINTEZA PRINCIPALELOR MASURI ECONOMICE PENTRU SPRIJINIREA ENTITATILOR IN CONTEXTUL SITUATIEI PROVOCATE DE COVID – 19

1. Acordarea de credite garantate de stat
2. Prelungirea termenul pentru plata taxelor locale ( impozit cladiri, impozit auto ) si acordarea de bonificatie pana la 30.06.2020.
3. Incepand cu 21.03.2020 si in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale scadente. Se suspenda si nu incep masuri de executare silita pentru obligatiile fiscale restante.
4. IMM-urile care si-au intrerupt total sau partial activitatea si detin certificatul de urgenta emis de Ministerul Economiei, beneficiaza de amanare la plata pentru serviciile de utilitati si chirie. Pot convoca forta majora in contractele in derulare numai dupa reincercarea de renegociere a contractului. Nu datoreaza penalitati de intarziere la contractele cu autoritatile publice pe perioada starii de urgenta.
5. Pe durata starii de urgenta se suspenda depunerea Declaratiei privind beneficiarul real.
Termenul pentru depunerea Declaratiei privind beneficiarul real se prelungeste cu trei luni de la data incetarii starii de urgenta.
6. Se extinde termenul de acordare a facilitatilor de amnistie fiscala si restructurare pentru perioada 1.02.2020 – 31.07.2020, cu depunerea solicitarii pana la data de 30.10.2020
7. Acordare zile libere pentru pentru parinti, pe perioada inchiderii temporare a unitatilor de invatamant.
8. Posibilitatea acordarii de somaj tehnic pe perioada starii de urgenta in cazul suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului. Se acorda salariatiilor o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe tara valabil in 2020. Indemnizatia este platita de angajator si se recupereaza de la Agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

AJUTORUL ACORDAT DE STAT PENTRU SOMAJUL TEHNIC PE PERIOADA SITUATIEI DE URGENTA CREDITE GARANTATE DE STAT DATORATE RASPANDIRII VIRUSULUI COVID - 19
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *