MODUL DE IMPOZITARE A DREPTURILOR DE AUTOR INCEPAND CU 26.03.2018

Cadrul legal: OG 18/2018 care modifica L 227/2015

Abrevieri:

 • Drept de autor/ drepturi de autor = DA
 • Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate = D112
 • Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale = D221
 • Contributie de asigurari sociale = CAS
 • Contributie de asigurari sociale de sanatate = CASS

Veniturile din DA sunt acum o categorie distincta in codul fiscal, ele fiind scoase din categoria activitatilor independente.

Categoriile de beneficiari a drepturilor de autor, din punct de vedere al calcului impozitului pe venit si a contributiilor sociale:

A). Beneficiarul DA este considerat persoana impozabila dependenta;

B). Beneficiarul DA este considerat persoana impozabila independenta, dar opteaza pentru calculul impozitului:

a). in sistem forfetar;

b). in sistem real.

Reglementari aplicabile tuturor categoriilor de mai sus:

Impozit pe venit:

Art. 60, (1), a1). Beneficiarii DA cu handicap grav sau accentuat sunt scutiti de impozitul pe venit.

Art. 61, a1). Beneficiarii DA datoreaza impozit pe venit.

Art. 64, a1). Cota de impozit este 10% ( cota de 7% a fost eliminata )

Art. 70. Se completeaza definitia de la art. 7 ( 13 ) din CF, prin precizarea distincta a unor activitati care intra in sfera DA. Noua definitie este: Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

Art. 71. DA sunt impozabile in Romania numai daca platitorul este rezident sau nerezident, dar are un sediu permanent in Romania.DA nu sunt impozabile dpdv al imp/venit in Romania daca sunt primite de la un nerezident care nu are sediu permanent in Romania.

CAS:

Art. 137. (1). (2). Beneficiarii DA datoreaza contributie de asigurari sociale ( CAS ). Beneficiarii DA datoreaza CAS chiar daca au un handicap grav sau accentuat – Regula generala

Art. 150. (1). Beneficiarii DA pensionari nu datoreaza CAS pentru veniturile exclusiv din activitati independente sau veniturile din DA – Exceptie

Art. 150. (2). Beneficiarii DA care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor nu datorează CAS pentru veniturile exclusiv din DA – Exceptie

Art. 138. Cotele de CAS sunt:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Art. 148. Beneficiarii DA datoreaza CAS daca estimeaza pentru anul curent venituri nete din activitati independente si/sau DA a caror valoare cumulata este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a D221 ( 15.07.2018 pentru 2018 si 15.03 in urmatorii ani ).

Plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară este format din totalizarea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente determinate potrivit art. 68 şi 69, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală determinate potrivit art. 72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.

Beneficiarii DA care nu depasesc plafonul de mai sus nu datoreaza dar pot opta sa plateasca CAS.

Baza anuala este venitul ales de beneficiarul DA, dar nu poate fi mai mic de 12 salarii minime brute pe ţară. Nu mai apare conceptul de baza de calcul lunara!

CASS:

Art. 155. (1), (2). Beneficiarii DA datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate ( CASS ). Beneficiarii DA datoreaza CASS chiar daca au un handicap grav sau accentuat – Regula generala

Art. 154. h). Beneficiarii DA pensionari nu datoreaza CASS pentru veniturile exclusiv din pensii si din DA -Exceptie

Art. 154. h1). Beneficiarii DA salariati, nu datoreaza CASS pentru veniturile exclusiv din DA. – Exceptie

Art. 156. Cota de CASS = 10%

Art. 170. (1). Beneficiarii DA care obtin venituri nete din toate sursele de venituri, inclusiv din pensii si DA, datoreaza CASS daca estimeaza pentru anul in curs venituri nete a caror valoare cumulata este peste plafonul de 12*salariul minim brut in vigoare la data depunerii D221.

Beneficiarii DA care nu depasesc plafonul de mai sus nu datoreaza dar pot opta sa plateasca CASS.

Art. 174. (1). Baza anuala este 12*salariul minim brut in vigoare la data depunerii D221.

A. Beneficiarul DA este considerat persoana impozabila dependenta

1). Impozitul pe venit

Art. 72.

Beneficiarii DA datoreaza impozit/venit, impozitul fiind final.

Calcul: Imp/venit = 10% (Venit brut – 40%*Venit brut), unde 40% este cota forfetara.

Imp/venit se retine la sursa de catre platitorul DA, la momentul platii veniturilor catre beneficiarul DA.

Imp/venit se declara de catre platitorul de venit pana in 25 inclusiv a lunii urmatoare retinerii.

Declararea se va face in D112.

Beneficiarii DA nu au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si nici de conducere a contabilitatii, deoarece activitatea lor este reconsiderata ca dependenta.

Beneficiarii DA pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit in doua moduri:

 • depun D230 la Anaf pana in 15,03,anul urmator celui de realizare a veniturilor. Calculul si plata este facuta de Anaf;
 • opteaza pentru ca platitorul de venit sa faca calculul, retinerea si plata, pana la termenul de plata a impozitului. Optiunea este facuta in scris si ramane valabila 2 ani fiscali consecutivi.

O sa apara un ordin Anaf cu procedura de aplicare.

2). Contributia de asigurari sociale ( CAS )

Pentru a vedea de catre platitorul de venit daca beneficiarul DA datoreaza CAS pentru veniturile din DA se verifica urmatoarele:

Conditie

Datoreaza /Nu datoreaza
Beneficiarul DA salariat si/sau pensionar( Art. 150.) NU datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar, dar realizeaza venituri estimate exclusiv din DA obtinute de la un singur platitor de venit ( Art. 151. (5)): Veniturile estimate nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut NU datoreaza
Veniturile estimate depasesc plafonul de 12*salariul minim brut.

Plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească CAS şi să depună D112 pana in 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

În contractul încheiat între părţi se mentioneaza ca plătitorul de venit are obligatii pentru calculul, retinerea si plata contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs, venit care nu poate fi mai mic de 12*salariul minim brut.

Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract.

Datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar, dar realizeaza venituri estimate exclusiv din DA obtinute de la mai multi platitori de venit ( Art. 151. (6)): Veniturile estimate nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut NU datoreaza
Veniturile estimate depasesc plafonul de 12*salariul minim brut.

Beneficiarul DA desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară.

Acest platitor are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească CAS şi să depună D112 pana in 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

În contractul încheiat între părţi se mentioneaza ca plătitorul de venit desemnat are obligatii pentru calculul, retinerea si plata contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs, venit care nu poate fi mai mic de 12*salariul minim brut.

Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract.

Datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar, dar realizeaza venituri estimate exclusiv din DA obtinute de la mai multi platitori de venit ( Art. 151. (7)): Veniturile estimate nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut NU datoreaza
Veniturile estimate depasesc plafonul de 12*salariul minim brut, dar plafonul nu este depasit la niciun platitor de venit.

Platitorii de venit nu au obligatia de a calcula, retine si plati CAS pentru beneficiarul DA.

Beneficiarul DA are obligatia de a depune D221 in care cumuleaza veniturile din activitati independente si din DA.

Datoreaza

Beneficiarii DA, care platesc CAS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, nu depun D221.

Daca beneficiarii DA platesc CAS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, realizeaza si venituri din activitati independente, pentru veniturile din DA cu retinere la sursa nu depun D221, dar depun pentru veniturile din activitati independente – Art. 151 ( 9)

La beneficiarii DA, care platesc CAS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, nu se recalculeaza venitul estimat in functie de numarul lunilor de activitate pentru a compara cu plafonul de 12*salariul minim brut. A disparut conceptul de baza de calcul lunara, astfel ca, de exemplu, daca intr-o luna din cursul anului beneficiarul DA are un venit unic in cuantum de 5000 lei, el nu va datora CAS, pentru ca acest venit este sub plafonul de 12*salariul minim brut. Anterior OG 18 ar fi datorat!
3). Contributia de asigurari sociale de sanatate ( CASS )

Pentru a vedea de catre platitorul de venit daca beneficiarul DA datoreaza CASS pentru veniturile din DA se verifica urmatoarele:

Conditie

Datoreaza /Nu datoreaza
Beneficiarul DA salariat si/sau pensionar( Art. 154.h) si h1).) NU datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar, dar realizeaza venituri estimate exclusiv din DA obtinute de la un singur platitor de venit ( Art. 174. (5)): Veniturile estimate nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut NU datoreaza
Veniturile estimate depasesc plafonul de 12*salariul minim brut.

Plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească CASS şi să depună D112 pana in 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

În contractul încheiat între părţi se mentioneaza ca plătitorul de venit are obligatii pentru calculul, retinerea si plata contribuţiei prin reţinere la sursă.

Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului 12*salariu minim brut.

Datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar, dar realizeaza venituri estimate exclusiv din DA obtinute de la mai multi platitori de venit ( Art. 174. (6)): Veniturile estimate nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut NU datoreaza
Veniturile estimate depasesc plafonul de 12*salariul minim brut.

Beneficiarul DA desemnează prin contractul încheiat între părţi plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară.

Acest platitor are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească CAS şi să depună D112 pana in 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

În contractul încheiat între părţi se mentioneaza ca plătitorul de venit desemnat are obligatii pentru calculul, retinerea si plata contribuţiei prin reţinere la sursa.

Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului 12*salariu minim brut.

Datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar, dar realizeaza venituri estimate exclusiv din DA obtinute de la mai multi platitori de venit ( Art. 174. (7)): Veniturile estimate nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut NU datoreaza
Veniturile estimate depasesc plafonul de 12*salariul minim brut, dar plafonul nu este depasit la niciun platitor de venit.

Platitorii de venit nu au obligatia de a calcula, retine si plati CAS pentru beneficiarul DA.

Beneficiarul DA are obligatia de a depune D221 in care cumuleaza veniturile din toate sursele.

Datoreaza

Beneficiarii DA, care platesc CASS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, nu depun D221.

Daca beneficiarii DA platesc CASS prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, realizeaza si alte venituri, pentru veniturile din DA cu retinere la sursa nu depun D221, dar depun pentru restul veniturilor – Art. 174 ( 9)
B. Beneficiarul DA este considerat persoana impozabila independenta

1). Impozitul pe venit

Art. 73.

Beneficiarul DA poate opta sa isi stabileasca venitul conform regulilor de la sistemul forfetar sau real de impozitare.

Pentru exprimarea optiunii depune D221 in 30 de zile de la infintare.

In situatia in care opteaza pentru sistem real, optiunea este valabila 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinoita daca nu se opteaza pentru revenire.

Optiunea de intrare in sistem real si de revenire la impozitarea pe cote forfetare se face prin D221 pana in 15.03., incepand cu anul 2019.

a). Sistem forfetar

Art. 72 indice 1.

Calcul : Venit net = Venit brut – 40%*Venit brut

Se completeaza Registrul de evidenta fiscala numai cu veniturile brute realizate, in vederea calcularii venitului net dupa formula de mai sus.

Declara prin D221:

 • pana in 15.07.2018 ( an zero ) – veniturile realizate in 2017. Fiscul va emite o decizie pentru impozitul aferent venitului realizat in 2017. Este ultima decizie emisa de fisc. In continuare impozitul va fi calculat de contribuabil prin intermediul D221;
 • pana in 15.03. an urmator ( incepand cu 2019 ) – veniturile realizate in anul precedent.

Se poate rectifica venitul estimat prin depunerea D221 rectificativa pana in 15.03.an urmator.

Plata impozitului realizat se face pana in 15.03 a anului urmator celui de realizare a venitului.

b). Sistem real

Pentru calculul impozitului se aplica toate regulile de la sistemul real, Art. 118_Stabilirea venitului net anual impozabil.

Art. 120, 120 indice 1, 121, 122 si 123.

Beneficiarul DA depune D221 astfel:

 • 15.07.2018 ( an zero ), in care declara venitul estimat pentru 2018 si venitul realizat in 2017. Fiscul va emite o decizie pentru impozitul aferent venitului realizat in 2017. Este ultima decizie emisa de fisc. In continuare impozitul va fi calculat de contribuabil prin intermediul D221.
 • in 30 de zile de la infintare daca se infinteaza in cursul anului, in care declara venitul estimat pentru anul in curs;
 • 15.03.anul in urmator, in care declara venitul estimat pentru anul in curs si venitul realizat in anul precedent.

Plata impozitului estimat se face pana in 15.03 a anului urmator celui de realizare a venitului.

Se poate rectifica venitul estimat prin depunerea D221 rectificativa pana in 15.03.an urmator.

Se acorda bonificatii pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venitul estimat. Bonificatia se stabileste prin legea bugetului de stat.

Bonificatia se determina de contribuabil care va diminua impozitul cu valoarea acesteia. Bonificatia se trece distinct in D221,

Pentru anul 2018 se acorda urmatoarele bonificatii conform Art. 133 ( 15 ):

1) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ( SPV sau cu semnatura electronica ) până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual plătit;
2
) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

Daca sunt indeplinite ambele conditii de la 1) si 2) se aplica ambele bonificatii!

Plata impozitului realizat se face pana in 15.03 a anului urmator celui de realizare a venitului.

Se observa unificarea termenului de declarare si plata.

2). Contributia de asigurari sociale ( CAS )

Pentru a vedea daca beneficiarul DA datoreaza CAS se verifica urmatoarele:

Conditie

Datoreaza /Nu datoreaza
Beneficiarul DA salariat si/sau pensionar ( Art. 150.) Nu datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar Veniturile estimate din activitati independente si DA nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut Nu datoreaza
Veniturile estimate din activitati independente si DA depasesc plafonul de 12*salariul minim brut. ( Art. 148. (1))

Baza de calcul este venitul ales de beneficiarul DA, dar care nu poate fi mai mic de 12*salariul minim brut, in vigoare la termenul de depunere D221 ( Art. 148. (4))

Depun declaratia 221 astfel:

 • 15.07.2018, pentru 2018 ( Art. 151. (4))
 • 15.03, pentru urmatorii ani ( Art. 151. (4))
Datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar si se infinteaza in cursul anului Veniturile estimate din activitati independente si DA RECALCULATE nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut Nu datoreaza
Veniturile estimate din activitati independente si DA RECALCULATE depasesc plafonul de 12*salariul minim brut ( Art. 151. (10))

Baza de calcul este venitul ales de beneficiarul DA, dar care nu poate fi mai mic de 12*salariul minim brut, in vigoare la termenul de depunere D221 ( Art. 148. (4))

Depun D221 in 30 de zile de la infintare. ( Art. 151. (10))

Daca beneficiarul DA se infinteaza in decembrie, depun D221 pana in 15.03. anul urmator. ( Art. 151. (11))

Daca beneficiarul Da isi suspenda activitatea depune D221 in 30 de zile si isi recalculeaza CAS pentru anul in curs. ( Art. 151. (12))

Datoreaza

Art. 148. (2). Veniturile estimate includ: veniturile nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente, precum si veniturile nete din DA la care impozitul pe venit nu este retinut la sursa, care se estimeaza pentru anul in curs.

Art. 148. (3). Beneficiarii DA, a caror venituri nete estimate din sursele de mai sus nu depasesc plafonul a 12*salariul minim brut, pot opta sa se asigure si sa plateasca CAS.

Art. 151. (13). Recalcularea CAS se face in urmatoarele cazuri:

 • modificarea plafonului in functie de numarul lunilor de activitate ( suspendare activitate );
 • la calculul venitului net realizat

Aici pot aparea doua situatii:

a). Venitul estimat a fost sub plafon, dar venitul realizat este peste plafon, caz in care se datoreaza CAS. Beneficiarul DA depune D221 pana in 15.03.anul urmator;

b). Venitul estimat a fost peste plafon, dar venitul realizat este sub plafon, caz in care nu se datoreaza CAS, dar nu va fi returnata daca a fost platita.

– se rectifica venitul ales initial ca baza de calcul pentru CAS ( rectificarea in minus nu poate fi sub 12*salariu minim brut )

Art. 151. (15). D221 in care s-a declarat venitul estimat poate fi rectificata pana in 15.03. anul urmator.

Art. 151. (20). Termenul de plata al CAS este 15.03. anul urmator, dar pot fi facute plati oricand pana la termenul de plata, caz in care se primesc bonificatii. Bonificatiile sunt evidentiate de catre beneficiarul DA in D221.

Cuantumul bonificatiilor este acelasi de la impozitul pe venit.

3). Contributia de asigurari sociale de sanatate ( CASS )

Pentru a vedea daca beneficiarul DA datoreaza CASS se verifica urmatoarele:

Conditie

Datoreaza /Nu datoreaza
Beneficiarul DA salariat si/sau pensionar ( Art. 154. h) si h1).) Nu datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar Veniturile estimate din toate sursele nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut Nu datoreaza
Veniturile estimate din toate sursele depasesc plafonul de 12*salariul minim brut. ( Art. 170. (1))

Baza de calcul este de 12*salariul minim brut, in vigoare la termenul de depunere D221 ( Art. 170. (1))

Depun declaratia 221 astfel:

 • 15.07.2018, pentru 2018 ( Art. 174. (4))
 • 15.03, pentru urmatorii ani ( Art. 174. (3))
Datoreaza
Beneficiarul DA nu este salariat si/sau pensionar si se infinteaza in cursul anului Veniturile estimate din toate sursele RECALCULATE nu depasesc plafonul de 12*salariul minim brut Nu datoreaza
Veniturile estimate din toate sursele RECALCULATE depasesc plafonul de 12*salariul minim brut ( Art. 174. (10))

Baza de calcul este de 12*salariul minim brut, in vigoare la termenul de depunere D221 ( Art. 170. (1))

Depun D221 in 30 de zile de la infintare. ( Art. 174. (10))

Daca beneficiarul DA se infinteaza in decembrie, depun D221 pana in 15.03. anul urmator. ( Art. 174. (11))

Daca beneficiarul DA isi suspenda activitatea depune D221 in 30 de zile si isi recalculeaza CASS pentru anul in curs. ( Art. 174. (12))

Datoreaza

Art. 170 (1). Veniturile estimate din toate sursele includ:

 • venituri din activităţi independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
 • venituri din investiţii;
 • venituri din alte surse.

Art. 174. (13). Recalcularea CASS se face in aceleasi situatii in care se face recalcularea CAS.

Art. 174. (15). Rectificarea D221 in care s-a declarat venitul estimat se poate face pana in 15.03.anul urmator.

Art. 174. (20). Termenul de plata al CASS este 15.03. anul urmator, dar pot fi facute plati oricand pana la termenul de plata, caz in care se primesc bonificatii. Bonificatiile sunt evidentiate de catre beneficiarul DA in D221.

Cuantumul bonificatiilor este acelasi de la impozitul pe venit.

SPONSORIZARE DE LA MICROINTREPRINDERI OBLIGATII NOI PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE UTILIZEAZA CASE DE MARCAT
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *