OBLIGATII NOI PENTRU OPERATORII ECONOMICI CARE UTILIZEAZA CASE DE MARCAT

In conformitate cu OUG 28/1999 republicata, operatorii economici vor trebui sa-si achizitioneze case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic.

Casele de marcat cu role jurnal pe suport de hartie nu vor mai putea fi utilizate.

Termenele pentru achizitionarea caselor de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic, numite si case de marcat electronice fiscale, este mentionat in O 20/2017 si sunt:

  • 01.06.2018 pentru contribuabilii mari si mijlocii;
  • 01.08.2018 pentru contribuabilii mici.

Incepand cu 01.08.2018 se interzice comercializarea vechilor case de marcat cu role jurnal pe suport de hartie.

In conformitate cu OUG 28/1999 aceste case de marcat echipate cu dispozitiv de memorare a jurnalului electronic ar fi trebuit legate la ANAF.

Deoarece sistemul informatic al ANAF inca nu este dimensionat sa suporte atatea case de marcat (vreo 800.000 in toata tara), transmiterea datelor se va face prin depunerea unor declaratii de catre operatorii economici.

In acest scop a fost publicat OPANAF 627/2018 – Procedură transmitere date case de marcat, care precizeaza:

1. Utilizatorii caselor de marcat vor avea obligatia sa transmita catre ANAF datele referitoare la operatiunile efectuate (informatiile din bonurile fiscale, datele din raportul fiscal de închidere zilnică, informaţiile cu privire la inchiderea/deschiderea aparatului).
2. In vederea indeplinirii obligatiei de mai sus, fisierele XML prevazute in legislatia secundara privind casele de marcat (OPANAF 146/2018, HG 479/2003), semnate folosind certificatul digital al casei de marcat, sunt exportate de pe casa de marcat pe un mediu de stocare extern.
3. Prin intermediul programului de asistenta pus la dispozitie pe portalul ANAF, fisierele XML sunt validate si atasate unui fisier PDF. Fişierul PDF cu XML atasat, semnat cu certificat digital calificat, se comunică ANAF prin mijloace electronice de transmitere la distanta până cel mai tarziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare. Prin perioadă de raportare se înţelege luna calendaristica.
4. In situatia în care exista aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii au obligatia de a informa organul fiscal prin completarea si transmiterea „Declaratiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”, al cărei model este prevăzut în anexa la ordin. Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se intelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, in nicio zi din perioada de raportare (luna anterioară).
5. Declaratia privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate” se completeaza cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitia utilizatorilor pe portalul ANAF si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare perioadei de raportare in care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.
6. In cazul în care, dupa depunerea declaratiei, utilizatorul constata existenta unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie sa depuna o nouă declaratie completata cu datele care necesita modificarea si/sau datele care nu au fost declarate.
7. Pentru transmiterea fisierelor si/sau, după caz, a declaratiei, utilizatorul ori împuternicitul acestuia trebuie să detina un certificat calificat eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată.

MODUL DE IMPOZITARE A DREPTURILOR DE AUTOR INCEPAND CU 26.03.2018 ULTIMA VARIANTA DE CALCUL A CONCEDIULUI MEDICAL IN 2018
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *