TRANSFER MATERIALE SPRE PRELUCRAT DIN ROMANIA INTR-UN STAT MEMBRU

Societatea Alfa, persoana impozabila romana neplatioare de TVA, dar care detine cod valid de TVA pentru operatiuni intracomunitare, trimite la societatea Beta din Bulgaria un voal in vederea prelucrarii acestuia.

Societatea Beta detine la randul ei un cod valid de TVA.

Dupa prelucrare societatea Beta trimite voalul inapoi in Romania si emite o factura de manopera.

Din analiza situatiei prezentate mai sus, la societatea Alfa identificam doua tipuri de operatiuni:

  • trimiterea materialului la prelucrat intr-o alta tara comunitara si primirea materialului prelucrat;
  • achizitia unui serviciu intracomunitar.

Din punct de vedere fiscal operatiunea de trimitere a voalului spre prelucrare reprezinta un nontransfer.

Cadrul legislativ: L 227/2015, Art. 270

„(12 ) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezintă expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul său, pentru a fi utilizat în scopul uneia dintre următoarele operaţiuni:

……………….
f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implică evaluarea bunurilor mobile corporale sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale efectuate în statul membru în care se termină expedierea ori transportul bunului, cu condiţia ca bunurile, după prelucrare, să fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fuseseră expediate sau transportate iniţial;
………………..

(13) În cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în alt stat membru. În acest caz, transferul se consideră efectuat în momentul în care condiţia nu mai este îndeplinită.”

Conform cu normele metodologice la L227/2015, fiecare persoană impozabilă trebuie să ţină evidenţa următoarelor documente: „ Art. 110, (1), e) un registru al nontransferurilor de bunuri transportate de persoana impozabilă sau de altă persoană în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunităţii pentru operaţiunile prevăzute la art. 270 alin. (12) lit. f) – h) din Codul fiscal, precum şi pentru alte situaţii în care se aplică măsuri de simplificare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice. Registrul nontransferurilor va cuprinde: denumirea şi adresa primitorului, un număr de ordine, data transportului bunurilor, descrierea bunurilor transportate, cantitatea bunurilor transportate, valoarea bunurilor transportate, data transportului bunurilor care se întorc după efectuarea de lucrări asupra acestora, cum ar fi lucrările de prelucrare, reparare, evaluare, descrierea bunurilor returnate, cantitatea bunurilor returnate, descrierea bunurilor care nu sunt returnate, cantitatea acestora şi o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu aceste operaţiuni, după caz, precum şi data emiterii acestor documente.”

La trimiterea materialului spre prelucrare si primirea inapoi a materialului prelucrat societatea Alfa intocmeste urmatoarele:

  • Aviz de insotirea marfurilor ( nu factura, pentru ca nu se transmite dreptul de propietate );
  • Registru nontransferurilor.

Operatiunea de trimitere a materialului spre prelucrare nu se declara fiscal in declaratia 390 ( si nici in declaratia 300 daca societatea ar fi platitoare de TVA ).

Operatiunea de primire a materialului prelucrat nu se declara fiscal in declaratia 390 si nici in declaratia 301 ( sau in declaratia 300 daca societatea ar fi platitoare de TVA ).

Societatea Beta emite o factura de manopera care la societatea Alfa reprezinta o achizitie de serviciu intracomunitar.

Societatea Alfa declara achizitia de serviciu intracomunitar in declaratia 390 si in declaratia 301. Plateste in Romania TVA 19% aplicata la valoarea facturii de achizitie serviciu.

MONOGRAFIE REPARTIZARE DIVIDENDE DIN PROFITUL EXERCITIULUI CURENT MONOGRAFIE LOHN
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *