MONOGRAFIE REPARTIZARE DIVIDENDE DIN PROFITUL EXERCITIULUI CURENT

Baza legala: L 163/2018, OMFP 3067/2018 si L 227/2015

Preambul:

In conformitate cu L 163/2018 se pot repartiza optional dividende din profitul exercitiului financiar curent. Repartizarea se poate realiza in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate si sume depuse in rezerve in conformitate cu cerintele legale sau statutare.

Dividendele astfel repartizate se regularizeaza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Daca dupa regularizare, se constata ca au fost repartizate si platite dividende in plus in cursul exercitiului fata de ce rezulta la finele anului, asociatii sunt obligati sa restituie diferenta in plus in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale.

Conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile necesare pentru a-si atinge acest scop. In cazul in care asociatii nu restituie dividendele ridicate in plus, societatea este indreptatita sa perceapa dobanda penalizatoare.

In situatia in care se repartizeaza dividende din profitul exercitiului curent, societatile sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare interimare. Acestea se depun in termen de 30 de zile de la data aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatiilor.

In vederea intocmirii situatiilor financiare interimare se procedeaza la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Daca societatile au obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, vor supune auditului si situatiile financiare interimare. De asemenea situatiile financiare interimare sunt supuse verificarii de catre cenzori, daca situatiile financiare anuale fac obiectul verificarii de catre cenzori, conform legii.

Monografie:

Societatea X repartizeaza si plateste, in trimestrul IV 2018, dividende din profitul exercitiului curent ( ajustat conform legii ), in suma de 10526 lei. In anul 2019, dupa intocmirea situatiilor financiare anuale se constata ca dividendele la care aveau drept asociatii sunt in suma egala cu cele repartizate in cursul anului 2018.

1). Repartizarea dividendelor

463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul» 10000 lei

2). Retinerea impozitului/dividende

463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 446. analitic «Impozitul pe dividende » 526 lei

3). Plata dividendelor

456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul» = 5311 «Casa in lei» 10000 lei

4). Plata impozitului/dividende

446. analitic «Impozitul pe dividende » = 5121 «Conturi la banci in lei» 526 lei

5). Regularizarea dividendelor in 2019, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale

457 «Dividende de plata » = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» 10526 lei

117 «Rezultatul reportat ( profit ) » = 457 «Dividende de plata » 10526 lei

Nota: In OMFP 3067/2018 la Art. 1, pct. 3 avem:

„Contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» este un cont de activ.
În debitul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:

– suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar (456).

În creditul contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se înregistrează:

– suma dividendelor repartizate în cursul exerciţiului financiar şi regularizate pe seama dividendelor anuale (457);
– sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531).”

Nu este specificata creditarea contului 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» cu contul 446. analitic «Impozitul pe dividende».

Cu toate acestea, daca dividendele sunt repartizate, dar si platite este necesara retinerea impozitului pe dividende in conformitate cu L 227/2015: „Art. 97, pct. (7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.”

In consecinta, prin coroborarea OMFP 3067/2018 si L 227/2015, contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» se crediteaza si cu contul 446. analitic «Impozitul pe dividende », daca dividendele repartizate sunt si platite.

De altfel, in opinia mea, nu ar avea rost sa se faca doar repartizarea dividendelor din profitul exercitiului curent, daca nu sunt si platite efectiv. Dar poate legiuitorul a gandit altceva decat inteleg eu. Ramane de vazut, daca apar precizari in acest sens.

SPONSORIZARE INCEPAND CU 01.04.2019 TRANSFER MATERIALE SPRE PRELUCRAT DIN ROMANIA INTR-UN STAT MEMBRU
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *