SPLIT TVA 2018 – Cine este obligat sa aplice sistemul SPLIT TVA total sau partial, de la ce data vor aplica cei obligati si cine nu va aplica acest sistem.

Cadrul legal: Legea 275/2017 si OG 23/2017.

Legea 275/2017 a venit cu conditii mai prietenoase legate de sistemul Split TVA fata de OG 23/2017. Astfel, conform legii, unele persoane impozabile vor aplica total sistemul split TVA, altele vor aplica partial, iar altele nu vor aplica.

Cine va aplica total sistemul Split TVA si de la ce data:

  • persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania care au optat in 2017 sa aplice acest sistem – au depus o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 3 zile organul fiscal a inregistrat persoana impozabila in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Persoana impozabila a aplicat sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru;
  • persoanele impozabile si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania care vor opta in 2018 sa aplice acest sistem – depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent. In termen de 3 zile organul fiscal inregistreaza persoana impozabila in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA. Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru;
  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa inainte de 31.12.2017 – Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018. Persoana impozabila va aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( 02.03.2018 );
  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care intra sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa incepand cu 01.01.2018 – depun o notificare ( D086 ) la organul fiscal competent pana in data de 01 a lunii urmatoare intrarii in insolventa. Organul fiscal inscrie persoana impozabila in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA in maxim 3 zile. Daca nu se notifica organul fiscal, acesta inscrie persoana impozabila din oficiu in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a lunii urmatoare celei in care constata. Persoana impozabila aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru.
  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru incasarea si plata TVA care:

1). inregistreaza la 31.12.2017 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata conform art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de:

– 15000 lei = contribuabili mari;

– 10000 lei = contribuabili mijlocii;

– 5000 lei = restul contribuabililor,

daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31.01.2018.

Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018. Persoana impozabila va aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( 02.03.2018 );

2). inregistreaza incepand cu 01.01.2018 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, in acelasi cuantum ca mai sus, daca aceste obligatii sunt neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta.

Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie ( 60 de zile lucratoare de la scadenta ). Persoana impozabila va aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( cu data de 02 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie – 60 de zile lucratoare de la scadenta ).

Cine va aplica partial sistemul Split TVA:

  • Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA in Romania pentru incasarea TVA care:

1). inregistreaza la 31.12.2017 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata conform art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de:

– 15000 lei = contribuabili mari;

– 10000 lei = contribuabili mijlocii;

– 5000 lei = restul contribuabililor,

daca aceste obligatii nu sunt achitate pana la 31.01.2018.

Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01.03.2018. Persoana impozabila va aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( 02.03.2018 );

2). inregistreaza incepand cu 01.01.2018 obligatii fiscale restante reprezentand TVA, in acelasi cuantum ca mai sus, daca aceste obligatii sunt neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta.

Persoana impozabila va fi inscrisa din oficiu de organul fiscal competent in Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA cu data de 01 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie ( 60 de zile lucratoare de la scadenta ). Persoana impozabila va aplica sistemul split TVA incepand cu ziua urmatoare publicarii in registru ( cu data de 02 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a implinit termenul de gratie – 60 de zile lucratoare de la scadenta ).

  • Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, care nu au datorii la TVA peste plafonul precizat la paragraful anterior sau care au datorii peste plafon dar le platesc in perioada de gratie acordata, doar pentru plata TVA catre persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania care aplica total sistemul split TVA.

Aceste persoane impozabile platesc defalcat TVA-ul aferent facturilor furnizorilor aflati in sistemul split TVA incepand cu 01.01.2018.

Cine nu va aplica sistemul Split TVA:

  • persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA ( intrepriderile mici );
  • persoanele fizice inregistrate sau neinregistrate in scopuri de TVA;
  • institutiile publice neinregistrate in scopuri de TVA.
OBLIGATII PENTRU PLATITORII DE TVA CARE NU APLICA SPLIT TVA INCEPAND CU ANUL 2018 Persoane Fizice Autorizate, profesii liberale si drepturi de autor in 2018
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *