OBLIGATII PENTRU PLATITORII DE TVA CARE NU APLICA SPLIT TVA INCEPAND CU ANUL 2018

1). PENTRU CE TRANZACTII SE APLICA SPLIT TVA

Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul se consideră a fi în România, efectuate catre persoanele care aplică SPLIT TVA.

Nu se aplica plata defalcata pentru operatiunile cu taxare inversa, la care se aplica regimuri speciale sau la care se aplica regim de scutire TVA.

2). CINE ESTE OBLIGAT LA PLATA DEFALCATA A FACTURILOR CATRE FURNIZORI CARE APLICA SPLIT TVA

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului care aplică SPLIT TVA.

3). CAND SE FAC PLATI DEFALCATE IN CONTUL SPECIFIC DE SPLIT TVA AL FURNIZORULUI

Beneficiarul face plata defalcata atunci cand plateste facturile furnizorului care aplica SPLI T TVA cu OP sau BO sau CEC.

4). CAND NU SE FAC PLATI DEFALCATE IN CONTUL SPECIFIC DE SPLIT TVA AL FURNIZORULUI

Beneficiarul nu face plata defalcata atunci cand plateste facturile furnizorului care aplica SPLI T TVA in urmatoarele cazuri :

  • plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor;

  • plata se efectuează în natură;

  • plata se efectuează prin compensare;

  • plata este efectuate cu numerar;

  • plata este efectuata prin utilizarea cardurilor de credit/debit;

  • plata efectuate prin substitutelor de numerar ( tichete cadou );

  • in cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia furnizorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii. La momentul eliberării sumelor din aceste conturi furnizorul are obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă.

  • în cazul finanţării acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin preluarea creanţelor.

5). VERIFICARE CONT TVA

Ce trebuie să facă o persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, ȋnainte să facă o plată către o persoană impozabilă sau instituţie publică, înregistrate în scopuri de TVA, ȋnregistrata ca plătitor de TVA ?

Furnizorul care aplică Split TVA trebuie să ȋi comunice contul de TVA beneficiarului.

Dacă furnizorul aplică Split TVA şi nu a comunicat contul de TVA, beneficiarul trebuie să facă plata separat: baza ȋn contul curent al furnizorului şi TVA ȋn contul de TVA deschis la Trezorerie Statului.

Din acest motiv beneficiarul trebuie sa verifice daca furnizorul sau aplica SPLIT TVA si sa plateasca defalcat in contul de SPLIT TVA al furnizorului.

Verificarea furnizorului se face la urmatorul link:

https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/

Contul SPLIT TVA al furnizorului poate fi aflat la urmatorul link:

https://www.anaf.ro/ContIBANTVA/

6). CUM SE CALCULEAZA SUMELE PLATITE IN CONTUL DE SPLIT TVA AL FURNIZORULUI, IN CAZUL IN CARE SE FACE PLATA PARTIALA A FACTURILOR

Daca contractul sau clientul menţionează că suma va fi alocată unei anumite părţi din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.

Daca contractul sau clientul nu menţionează cum se alocă suma plătită, beneficiarul va trebui să aloce suma astfel:

  • Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse.
  • Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

7). CARE SUNT SANCTIUNILE

CONTRAVENTII

Corecţia/Plata se face in < 7 zile

Corectia/Plata se face dupa 7 zile

Plata TVA de către beneficiar în alt cont decât contul de TVA al furnizorului care aplica Split TVA.

Fara sanctiune

Nota: corectia poate fi facuta de beneficiar sau poate fi facuta de furnizor, caz in care beneficiarul trebuie sa-i solicite furnizorului o dovada in acest sens.

Cu o penalitate de 0,06% / zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării prin plata în contul de TVA al furnizorului sau prin prezentarea

dovezii efectuate de către furnizor a transferului sumei în contul propriu de TVA;

Daca plata contraventiei se face in 48 h, valoarea se reduce cu 50%.

OBLIGATIILE CELOR CARE APLICA SPLIT TVA INCEPAND CU ANUL 2018 SPLIT TVA 2018 – Cine este obligat sa aplice sistemul SPLIT TVA total sau partial, de la ce data vor aplica cei obligati si cine nu va aplica acest sistem.
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *