CELE MAI IMPORTANTE BONUSURI NEIMPOZABILE OFERITE ANGAJATILOR VALABILE IN 2023

Majoritatea angajatorilor doresc sa acorde angajatiilor pe langa salariu si alte bonusuri, dar la care, daca este posibil, sa nu se plateasca impozite si contributii sociale.

Sa vedem in continuare ce se poate acorda, conform legii, fara alte costuri suplimentare:
1. ajutoare de inmormantare pentru salariat sau pentru membrii familiei acestuia, daca exista clauze in contractul de munca!;
2. ajutoare pentru bolile grave şi incurabile, doar pentru salariati;
3. ajutoarele pentru dispozitive medicale pentru salariati, conform cu indicatiile medicului de medicina muncii!;
4. ajutoarele pentru nastere/adoptie, doar pentru salariati;
5. ajutoarele pentru pierderi produse în gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, doar pentru salariati;
6. veniturile reprezentând cadouri în bani si/sau în natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora;
Cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori salariatilor, cat şi cele oferite in beneficiul copiilor minori ai acestora, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului şi a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea acestora pentru fiecare persoana in parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depăseste 300 lei.
Limita de 300 lei se aplica separat pentru cadourile, inclusiv tichetele cadou, acordate pentru fiecare ocazie din cele prevăzute, pentru fiecare angajat şi pentru fiecare copil minor al angajatului, chiar şi în cazul în care parintii lucreaza la acelasi angajator.
In concluzie se pot acorda cadouri in bani sau tichete cadou, pana in limita a 300lei/salariat, astfel:
de Craciun si de Paste – tuturor salariatiilor si copiilor minori ai acestora;
de 1Iunie – copiilor minori ai salariatiilor;
de 8Martie – femeilor salariate.
7. contravaloarea transportului la şi de la locul de munca al salariatului, numai daca nu exista mijloace de transport in comun;
8. contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de munca!, in masura in care valoarea totala nu depaseste intr-un an fiscal nivelul unui castig salarial mediu brut din anul in care se acorda, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza.
Practic se poate deconta concediul de odihna in tara si strainatate pentru salariati si pentru sot/sotie, copiii minori ai salariatului. Aceasta clauza trebuie mentionata in contractul de munca.
Trebuie sa existe o politica scrisa a societatii prin care sa se detalieze in ce conditii se poate deconta concediul de odihna al salariatiilor : criterii de performanta, functie, …
Se fixeaza prin politica firmei o suma care poate fi decontata salariatiilor. Suma poate sa fie variabila in functie de criteriile fixate prin politica, dar sa nu depasasca salariul mediu brut pe tara valabil in anul in care se acorda. Daca suma acordata depaseste salariul mediu brut pe tara din anul respectiv, diferenta va fi impozitata cu toate contributiile si impozitul pe venit aferente salariului!
Atentie! Se pot deconta servicii turistice sau de tratament.
Prin servicii turistice se intelege acele servicii oferite de agentiile de turism, adica combinatia prestabilita a cel putin doua dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu conditia ca durata neintreruptă a acestora sa depaseasca 24 de ore sau sa cuprinda o innoptare, si anume:
a) transport;
b) cazare;
c) alte servicii, fară legatura cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora si care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.
In concluzie se va putea deconta o factura de servicii turistice emisa de o agentie de turism.
Salariatul aduce din concediu spre decontare : factura de servicii turistice emisa de o agentie de turism. Aceasta factura nu se solicita pe firma ci este pe numele salariatului. Salariatul intocmeste un decont si atasaza factura ca dovada ca a achizitionat servicii turistice. Societatea ii deconteaza costurile in limita sumei fixate, dar nu mai mult decat totalul facturii atasate de salariat la decont.
Bineinteles ca salariatul in perioada respectiva figureaza in concediu de odihna pe statul de salarii.
Se pot acorda si vouchere de vacanta, dar aceste vouchere pot fi folosite in concediu de odihna doar pe teritoriul Romaniei si la cei care accepta plata serviciilor turistice prin acest sistem.
9. costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice efectuate, precum şi utilizarea autoturismului de serviciu pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
10. contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat în vederea utilizării lor în timpul procesului muncii pentru a-i proteja îmbrăcămintea şi încălţămintea;
11. Tichete de masa, tichete culturale si tichete de cresa.
12. Asigurare voluntara de sanatate in limita a 400 euro/salariat/an, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza;
13. Pensie facultativa in limita a 400 euro/salariat/an, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza;
14. Servicii medicale sub forma de abonament la o clinica privata in limita a 400 euro/salariat/an, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza;
15. Cursuri de formare profesionala pentru salariati.
16. Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati în regim de telemuncă pentru sustinerea cheltuielilor cu utilitatile la locul in care angajatii îşi desfasoara activitatea, precum electricitate, incalzire, apa si abonamentul de date, si achizitia mobilierului si a echipamentelor de birou, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca! sau regulamentul intern, in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate in regim de telemunca, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza. Sumele vor fi acordate fara necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
17. Acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica si/sau vaccinarea angajaţilor pentru impiedicarea raspandirii bolilor care pun în pericol sanatatea angajatilor si cea publică.
18. Contravaloarea abonamentului la sala de fitness in limita a 400 euro/salariat/an, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza
Angajatul incheie un abonament cu un centru care isi desfasoara activitatea pe unul din codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313 si primeste o factura in acest sens.
Angajatul atasaza la factura dovada platii si le prezinta angajatorului.
Angajatorul ii returneaza suma in limita a 400 euro/an, dar nu mai mult de 33% din salariul de baza corespunzator
Se face act aditional la CM
Modificarea este in vigoare de la 01.02.2023

Pentru bonusurile mentionate la punctele 8, 13, 14, 16 si 17 se observa ca exista doua plafoane care trebuie indeplinite. Plafonul initial, valabil pana la 31.12.2022 se aplica separat pe fiecare bonus.
Plafonul al doilea, in vigoare de la 01.01.2023 se aplica dupa ce se cumuleaza aceste bonusuri.
In situatia in care prin aplicarea celui de-al doilea plafon ( 33% din salariul de baza ) se observa ca suma acordata depaseste plafonul, este la latitudinea angajatorului ordinea in care acorda aceste bonusuri.
Plafonul de 33% se aplica lunar, la salariul de baza. Astfel, de exemplu, daca intr-o luna angajatul pleaca in concediu si solicita angajatorului decontarea acestuia, angajatorul poate sa ii deconteze doar 33% din salariul de baza din luna respectiva.

Daca bonusurile prezentate mai sus depasesc plafoanele mentionate, partea care depaseste reprezinta venit impozabil si se impoziteaza la fel ca salariul de baza ( CAS, CASS, CAM, IMPOZIT/VENIT ).

CE REGIM DE IMPOZITARE SA APLIC IN 2023? IMPOZIT PE VENIT MICROINTREPRINDERE SAU IMPOZIT PE PROFIT? MODIFICARE TRATAMENT FISCAL SPONSORIZARI INCEPAND CU 01.01.2022
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *