TVA – ISTORIA PLAFONUL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI

Plafon = 35000 euro, la cursul de la data aderarii ( 119000 lei )

In conformitate cu Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA avem:

Articolul 287

Statele membre care au aderat după 1 ianuarie 1978 pot scuti persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în monedă naţională a următoarelor sume, la cursul de schimb din ziua aderării lor:

M7 : 18. România: 35.000 EUR”

Acest plafon a fost valabil pana la 30.06.2012

Plafon = 65000 euro, la cursul de la data aderarii ( 220000 lei )

Prin Decizia 2012/181/UE s-a aprobat pentru Romania a unui plafon majorat, valabil pana la 31.12.2014, astfel:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în moneda naţională al sumei de 65 000 EUR la cursul de schimb din data aderării sale la Uniunea Europeană.

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.
Se aplică până la data intrării în vigoare a unei directive de modificare a plafonului cifrei de afaceri până la nivelul căruia persoanele impozabile pot beneficia de scutire de la plata TVA sau până la 31 decembrie 2014, dacă intrarea în vigoare a directivei sus – menţionate este ulterioară acestei date.”

Prin Decizia 2014/931/UE din 16 decembrie 2014 s-a aprobat pentru Romania prelungirea aplicarii plafonului de 65.000 euro, astfel:

Articolul 1

La articolul 2 paragraful al doilea din Decizia de punere in aplicare 2012/181/UE, data de „31 decembrie 2014” se inlocuieste cu „31 decembrie 2017”.”

In consecinta, daca pana la 31.12.2017 nu se obtine aprobarea de la CE pentru o noua prelungire a aplicarii plafonului de 65.000 euro, se revine la plafonul valabil pana la 30.10.2012, adica 35.000 euro ( 119.000 lei ), incepand cu 01.01.2018.

In conformitate cu L 227/2015, art. 310 avem:

(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316

Astfel, daca incepand cu 01.01.2018 se modifica plafonul de scutire pentru TVA, revenindu-se la 35.000 euro ( 119.000 lei ) trebuie comparata cifra de afaceri de la TVA obtinuta la 31.12.2017 cu plafonul in vigoare la 01.01.2018.

Daca se depaseste 35.000 euro ( 119.000 lei ) persoana impozabila trebuie sa depuna declaratia 010, pana in 10.01.2017 si sa solicite inregistrarea in scopuri de tva.

Inregistrarea in scopuri de TVA va fi facuta incepand cu 01.02.2018.

OUG 79/2017 – Modificari calcul salarii 2018 E.T.I.C. EXPERT recruteaza economist junior
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *