Cand nu se depune declaratia 207 chiar daca au existat tranzactii cu nerezidenti?

Cand nu se depune declaratia 207 chiar daca au existat tranzactii cu nerezidenti?

Ce spune legea:

L 227/2015 – Art. 224. – (1) Impozitul datorat de nerezidenţi pentru veniturile impozabile obţinute din România se calculează, se reţine, se declară şi se plăteşte la bugetul de stat de către plătitorii de venituri. Impozitul reţinut se declară până la termenul de plată a acestuia la bugetul de stat.

L 227/2015 – Art. 231. – (1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat. Declaraţia informativă se va depune de către plătitorii de venit la organul fiscal competent în format electronic.

Instructiuni D207 – Declarația se completează şi se depune de către plătitorul de venit prevăzut la art.224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art.224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii şi plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

Declarația se completează şi se depune și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state.

In practica sunt insa doua situatii in care, in opinia mea, nu suntem obligati sa depunem D207, chiar daca am avut tranzactii cu nerezidenti in anul precedent.

Cazul 1: Nerezidentul prezinta Certificat de rezidenta si conform Conventiei de evitare a dublei impuneri impozitul este datorat in tara de rezidenta.

In aceasta situatie consider ca nu ne incadram la Art. 224 (1) din L 227/2015 deoarece nu calculam si nu retinem niciun impozit.

In concluzie, daca nu avem ce calcula si retine, nu avem nici ce declara in D100 si in D207.

Cazul 2: Nerezidentul nu prezinta Certificat de rezidenta.

In aceasta situatie avem obligatia retinerii unui impozit pe venit nerezidenti considerand suma pe care o datoram nerezidentului ca suma bruta.

Chiar daca avem aceasta obligatie, nu ii retinem impozitul respectiv si consideram suma bruta datorata nerezidentului ca suma neta. Calculam impozitul prin procedeul sutei marite.

Conform L227/2015 nici in acest caz nu ne incadram la Art. 224 deoarece nu retinem nimic! Cu toate acestea, deoarece trebuie sa platim undeva impozitul calculat prin suta marita, si nu il putem plati fara sa il declaram, depunem D100 si il platim la bugetul de stat.

Consider insa ca nu avem obligatia declararii si in D207, deoarece conform instructiunilor de completare a declaratiei aceasta se depune de platitorul de venit care are obligatia retinerii impozitului de la nerezident si asa cum am spus in cazul prezentat nu se retine nimic acestuia.

De asemenea in instructiuni scrie ca la Col.7 – se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe fiecare tip de venit, calculat şi reţinut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

De calculat am calculat noi ceva, dar sigur nu am retinut nimic!

Mai mult decat atat in L227/2015 la Art. 230. – (2) avem: „Pentru aplicarea prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri şi a legislaţiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul plăţii venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă, precum şi, după caz, o declaraţie pe propria răspundere în care se indică îndeplinirea condiţiei de beneficiar în situaţia aplicării legislaţiei Uniunii Europene. Dacă certificatul de rezidenţă fiscală, respectiv declaraţia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezintă în acest termen, se aplică prevederile prezentului titlu. În momentul prezentării certificatului de rezidenţă fiscală şi, după caz, a declaraţiei prin care se indică calitatea de beneficiar se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislaţiei Uniunii Europene şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie.”

Cu alte cuvinte ai declarat in D100 si platit impozit/venit nerezidenti neretinut, prin procedeul sutei marite, si in termenul de prescriptie poti face rectificativ la D100 astfel incat impozitul declarat sa devina zero. In aceste conditii nu o sa mai corespunda ce ai declarat eventual in D207 si ce rectifici acum prin D710.

Deci concluzia ramane aceeasi: nu se depune D207 pentru niciuna din situatiile prezentate.

CE TREBUIE SA STIE UN AGENT ECONOMIC CAND ACHIZITIONEAZA SERVICII
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *