Contabilitate

iconita-04

Contabilitate financiară și de gestiune

 1. Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si cu principiile contabile;
 2. Evidenta stocurilor de marfuri, materii prime si produse finite;
 3. Intocmirea si inregistrarea notelor de intrare- receptie si a bonurilor de consum/notelor de predare;
 4. Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 5. Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;
 6. Intocmire registru casa;
 7. Intocmire jurnale vanzari/cumparari, cartea mare, registru inventar, registru jurnal;
 8. Elaborarea balantei de verificare lunara;
 9. Asistenta la inventarierea generala a patrimoniului: stocuri,mijloace fixe,obiecte de inventor;
 10. Inventarierea anuala a tuturor conturilor, intocmirea si transmiterea la cerere a confirmarilor de sold cu partenerii clientului;
 11. Intocmirea, depunerea si certificarea situatiilor financiare semestriale si anuale;
 12. Informari lunare asupra situatiei financiar- contabile a societatii;
 13. Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul financiar-contabil;
 14. Reprezentarea in fata organelor de control;
 15. Intocmirea si punerea la dispozitie in timp util a documentelor necesare clientului in vederea accesarii de credite, participari la licitatii etc.
 16. Intocmire manual si proceduri contabile.
iconita-06

Supravegherea contabilității

 1. Instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul societati;
 2. Asistenta in vederea organizarii departamentului de contabilitate;
 3. Consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii;
 4. Verificarea lunara a inregistrarilor facute de client;
 5. Asistenta in stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;
 6. Optimizarea costurilor si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;
 7. Certificare situatii financiare semestriale, anuale intocmite de client.
iconita-07

Refacerea evidenței contabile

 1. Corectarea erorilor din inregistrari contabile;
 2. Corectarea erorilor de calcul la impozite si taxe;
 3. Corelarea declaratiilor fiscale cu evidentele contabile;
 4. Intocmirea documentelor necesare pentru perioada refacuta.

Cere o ofertă personalizată

Completează cererea de mai jos și specialiștii noștri te vor contacta în cel mai scurt timp.