Regimul bateriilor si acumulatorilor auto

Regimul bateriilor si acumulatorilor auto

Din HG 1132/2008 desprindem in special urmatoarele aspecte care se refera la bateriile de acumulatori pentru auto:
– distribuitorul are obligatia (tot ce este scris italic de acum incolo sunt citate din lege):
a) să colecteze bateriile şi acumulatorii auto de la utilizatorii finali;

b) să aplice sistemul “depozit” asupra preţului de vânzare al bateriilor şi acumulatorilor auto;
c) să depoziteze în spaţii special amenajate, împrejmuite şi asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, bateriile şi acumulatorii auto primiţi în schimbul celor vânduţi;
d) să predea bateriile şi acumulatorii auto producătorilor sau unui operator economic care este autorizat să execute colectarea în numele producătorului;
e) să afişeze la loc vizibil anunţul cu următorul conţinut: “Predaţi bateriile şi acumulatorii auto în vederea valorificării”;
f) să afişeze în mod vizibil preţul pentru o baterie sau un acumulator auto şi valoarea depozitului corespunzător;
g) să emită cumpărătorului, la vânzarea bateriei sau acumulatorului auto, o chitanţă pe care să se specifice valoarea depozitului;
h) să ramburseze cumpărătorului valoarea depozitului, pe baza chitanţei emise, în cazul în care în termen de maximum 30 de zile de la data achiziţionării cumpărătorul îi predă o baterie sau un acumulator auto.
– referitor la pct b), insa, legea zice un pic mai jos ca:
Sistemul “depozit” se aplică asupra preţului de vânzare de către distribuitorii de baterii şi acumulatori auto, la comercializarea către consumatorul final, si reprezintă 10% din preţul de vânzare al unei baterii sau al unui acumulator auto ce este plătit odată cu achiziţionarea unei baterii sau unui acumulator auto, în cazul în care nu se predă o baterie sau un acumulator auto uzat.
Adica, inversand logica acestui text, daca se primeste un acumulator uzat la momentul vanzarii nu se mai percepe si depozitul de 10%.
– In cazul in care distribuitorul nu primeste un acumulator uzat la momentul vanzarii unuia nou, atunci trebuie sa-l taxeze pe cumparator cu “depozitul” respectiv, pozitie separata pe factura.
Suma respectiva se conteaza diferit in contabilitate si are implicatii fiscale.
– Daca cumparatorul se prezinta in 30 zile cu acumulatorul defect, si prezinta factura in care i s-a perceput “depozitul”, trebuie sa i se ramburseze suma respectiva, pe baza de Dispozitie de Plata din Casierie.
– Daca cumparatorul nu se prezinta in 30 zile cu acumulatorul defect, suma ramane in contul special creat al firmei. Dar ATENTIE, nu se poate utiliza la orice, ci la:
Sumele încasate din aplicarea sistemului “depozit”, nerambursate conform alin. (16) lit. h), sunt evidenţiate separat în contabilitatea persoanei care desfăşoară activitate de comerţ cu baterii şi acumulatori auto şi sunt utilizate numai pentru organizarea activităţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi.
– acest ciclu se termina cu activitatea de colectare si apoi de predare a acumulatorilor defecti catre producator, sau operator economic autorizat, conform pct d) de mai sus.
– tot acest ciclu de gestiune a acumulatorilor auto noi si uzati este reglementat de urmatorul articol:
(13) Producătorii de baterii şi acumulatori auto sau terţii care acţionează în numele lor (aici sunt si distribuitorii) sunt obligaţi:
a) să predea deşeurile de baterii şi acumulatori auto unui operator economic care desfăşoară, pe bază de contract, activităţi de tratare şi/sau reciclare;
b) să realizeze o evidenţă care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor auto introduşi pe piaţă, precum şi tipul, numărul şi greutatea bateriilor şi acumulatorilor auto colectaţi şi predaţi pentru tratare şi/sau reciclare;
c) să stabilească sisteme de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori auto de la utilizatorii finali

Din cele de mai sus apare necesitatea unei proceduri speciale in ceea ce priveste acumulatorii auto.

Propun urmatoarea schema de lucru:
1. Achizitionare acumulatori auto de la producator, care percepe “depozit”:
-se creaza un stoc aparte pentru acumulatori auto noi care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea acumulatorilor noi, conform cerintelor legii
2. Se vinde catre utilizatorul final si se primeste acumulator defect pe loc:
-nu se percepe “depozit”
-se scoate acumulatoul nou din stocul creat mai sus
-se preia acumulatorul defect pe baza de Proces Verbal de predare/primire si se creeaza un stoc aparte pentru acumulatorii defecti care să cuprindă informaţii privind tipul, numărul şi greutatea lor
3. Se vinde catre utilizatorul final si nu se primeste acumulator defect pe loc:
-se percepe “depozit” pe factura
4. Utilizatorul final vine cu acumulatorul defect in 30 zile:
-se preia acumulatorul defect pe baza de Proces Verbal de predare/primire si se inregistreaza in stocul de defecte
-se da “depozitul” pe baza de Dispozitie de Plata din Casierie
5. Periodic, in functie de contractul cu producatorul sau cu reciclatorul de acumulatori auto, se predau acumulatori defecti:
-se face Proces Verbal de predare/primire, sau Aviz de expeditie pentru ei. Daca se face Aviz de expeditie trebuie sa se mentioneze pe aviz ca bunurile sunt degradate calitativ ( distruse ), nu se factureaza si nu se valorifica.
-in baza acestui document, se face si iesirea din stocul de acumulatori defecti
-se primeste “depozitul” poprit de producator, conform contractului.
6. Sumele din “depozit” ramase in cont la finalul lunii (pentru care utilizatorul final nu a adus acumulatorul defect in 30 zile) se folosesc doar pentru organizarea activităţii de colectare a bateriilor şi acumulatorilor auto uzaţi, cum mentioneaza legea mai sus. Adica, ma gandesc la cheltuieli de depozitare, manipulare, sortare, ambalare, curatenie/neutralizare chimica in caz de scurgeri, livrare catre producator/reciclator, samd.

Procedura de compensare
Your Comment

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked *